Havørn
Haliaeetus albicilla

 

Billeder: havorn_fang.jpg (113484 byte)havorn_tet.jpg (24227 byte)albicilla001hh.jpg (18890 byte)havorn_flyv.jpg (22367 byte)havorn1.jpg (97469 bytes)

havorn3.jpg (70829 bytes)havorn5.jpg (72539 bytes)havorn6.jpg (58291 bytes)havorn7.jpg (44569 bytes)havorn8.jpg (98959 bytes)

 

Kendetegn:

Den største rovfugl i Nordeuropa.

Stor, tung rovfugl med kort hale. Langt fremstrakt hoved, med meget stort næb (hoved og hale er lige lange). Gamle fugle har hvid hale.
Vingefang: 200 -240 cm.. 
Brun med gulbrun hoved og hals
Kredser på plane vinger med svagt hævet arm (7 fingre). Havørnen flyver aktivt med rolige ret dybe vingeslag i lange serier.
De juvenile (ungfugle) 0 - 5 år har forskellige dragter, men generelt kan man sige, at yngre havørne er større end andre ørne (Aquila-ørne).
De har stort hoved, kort hale, lyse armhuler og uden lyse områder på oversiden. 

Tegning

Grøn = Hele Året  Blå = Vinter  Gul = Sommer

 

Stemme:

        

        

 

Levested: Havørne yngler ved søer eller fjorde omgivet af skov. Der skal være et godt grundlag af fisk og vandfugle på territoriet.
Udbredelse: I Danmark yngler havørnen på 3 lokaliteter (1997), men da der ses et stigende antal havørne i Danmark, er der håb om flere ynglende par.
I isvintre ses omkring 40-50 havørne i landet. I milde vintre tælles ca. 30.
Træk: De ynglende par bliver på lokaliteten året rundt.
De unge fugle er strejfer og i trækperioderne ses flest i april og oktober-nov.
Føde: Havørnen lever af fisk og vandfugle. Om vinteren desuden ådsler.